'n Inligtingsentrum om pornografieverslawing te help oorkom

Battle

In my amper 10 jaar van uitverkoop wees aan die Koninkryk, en my op en af ‘battle’ met die wêreld van pornografie en dit wat daarmee saamgaan, het ek vas geglo dat die geveg sal stop sodra ek getroud is. Ek het geglo dat daar nie meer ‘n aanslag op my seksualiteit sal wees nie, en dat ek rus sal kry in my drang na die verkeerde beeld van seks wat ek ontwikkel het deur pornografie.

Dit was egter nie die geval nie. In die huwelik raak ‘n man gewoond daaraan om in ‘n sekere ritme saam met sy vrou te wees. Soms word dit egter in die wiele gery deur omstandighede. Dit het daartoe gelei dat ek pornografie regverdig het. Skaars 10 maande in my huwelik in het ek die leuen begin glo dat dit my reg is om myself op dié wyse te bevredig. Die skuldgevoelens sou my opvreet en ‘n groot muur bou in my verhouding met my vrou. Die gevolge van hierdie sonde was nie net op myself nie, maar het ook my verhouding met my vrou impakteer. Dan praat ek nie eers van my verhouding met die Here nie.

Pornografie vernietig huwelike. Dit bring perversie in die slaapkamer in en moet nie vir ‘n oomblik toegelaat word nie. Ek wil in my lewe nooit weer op daardie plek wees nie. Vader het ons geroep tot reinheid. Die vyand teiken ons seksualiteit deur die media. Ons moet ons oë op Hom hou, en Hom vra om ons te leer hoe seks moet lyk, en wat sy doel daarmee is. Ons moet vlug van die sonde en ons gedagtes gevange neem. Ons is immers geroep as mans om anders te wees.